1. “Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yol verməyən xəstəliklərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

2. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları) "nın təsdiq edilməsi haqqında

3. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin, həmin müəssisələrin direktor və direktor müavinlərinin vəzifə maaşları sxeminin və məbləğlərinin, vəzifə maaşlarına əlavələrin məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

4. İşçilərin əmək kitabçasının forması və onun tərtibi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

5. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI QƏRARI

6."Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN Q Ə R A R I

7. "Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin təsdiq edilməsi haqqında NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN Q Ə R A R I

8. “Azərbaycan Respublikasının orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi orta təhsil bazasında tələbə qəbulu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

9.  Naxçıvan Muxtar Respublikasında peşə-ixtisas təhsili üzrə ixtisasların siyahılarının və tədris planlarının təsdiq edilməsi haqqında NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

10. Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin texniki peşə və sürücülük məktəblərində bir sıra peşələr üzrə təhsil haqqı və yanacaq ödənişi məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

11. "İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədinin nümunəsi və onun verilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

12. Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi və müəllimlərin müsabiqə yolu ilə işə qəbulunun aparılması haqqında NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

13. Naxçıvan Muxtar Respublikasında uşaqların məktəbəhazırlığının təşkili məsələləri haqqında NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN Q Ə R A R I

14. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN Q Ə R A R I

15. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət tərəfindən yaradılan peşə təhsili müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN Q Ə R A R I

16. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yol verilməyən xəstəliklərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN Q Ə R A R I

17. “Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg